История

 

 

Ротари Интернешънъл

Ротари Интернешънъл – най-старата организация с идеална цел в света, е съставена от над 34 500 клуба в повече от 200 страни и географски региони. Членовете й образуват глобална мрежа от лидери в бизнеса и професиите, които доброволно отдават времето и уменията си, за да служат на своите общности и света. Мотото на Ротари Service Above Self (За безкористна служба) въплъщава хуманния дух на неговите над 1.2 млн. членове. Дружбата между ротарианците и участието им в значими обществени и международни проекти са характерни за Ротари в целия свят.

В Ротари съществува богата и понякога сложна традиция и организационна структура с много програми и обичаи, които могат да бъдат неясни за новите, а и за не съвсем новите членове.

История на клуба

Ротари Интернешънъл (на английски: Rotary International), или само Ротари, е доброволческа, хуманитарна и неправителствена организация с нестопанска цел .Тя е най-голямата частна неправителствена публична организация член на ООН.

Включва разпръснати по целия свят клубове, известни като Ротари клубове. В света има повече от 32 000 клуба в повече от 200 страни с над 1,2 милиона членове. Членовете на Ротари клубовете са известни като ротарианци. Декларираната цел на организацията е да събира на едно място лидери, които доброволно да отдават времето и уменията си, за да служат на своите общности и света. Членовете обикновено се срещат седмично за закуска, обяд или вечеря, което е както социално мероприятие, така и възможност за осъществяване целите на организацията.

Ротари не е свързана по никакъв начин с религиозните и с политическите убеждения на своите членове. Декларирайки, че насърчавайки хуманизма и почтеността във взаимоотношенията между хората, Ротари се обявява за зачитане личната свобода на всеки човек. Затова тя е преследвана от тоталитарните и недемократичните режими по света, като се радва на добър прием във всички демократични, и особено либерални общества.

Първият Ротари клуб е създаден през 1905 в Чикаго, (САЩ) от адвоката Пол Харис. На 23 февруари Пол Харис провежда среща с трима свои приятели, за да обсъди една идея. На срещата присъстват: Сил­ве­с­тър Ший­л, тръговец на въглища, Гу­с­та­вус Е. Ло­ер, ми­нен ин­же­нер и Хи­рам Шо­ри от ши­ва­ш­кия би­з­нес. Те избират името Ротари (на английски rotary – въртящ се, ротационен), защото решават сед­ми­ч­ни­те сбир­ки да ста­ват в различните офиси на членовете, като се ре­ду­ват.

През 1910 го­ди­на Ро­та­ри сви­к­ва пър­вия си кон­г­рес в Чи­ка­го и ше­с­т­на­де­сет­те съществуващи тогава клу­ба се обе­ди­ня­ват в Национална асоциация на Ротари клубовете. През същата година е чартиран клубът в Уинипег, Канада, който е първият Ротари клуб извън САЩ. Първият клуб извън Северна Америка е създаден през 1911 в Дъблин, Ирландия. Пър­ви­ят Ро­та­ри клуб в стра­на, в ко­я­то не се го­во­ри английски, е сфор­ми­ран през 1916 го­ди­на в Хавана, Куба.

През 1912 на конгреса в Минесота, поради международния ѝ характер, организацията се преименува на Международна асоциация на Ротари клубовете, а през 1922 името и е съкратено на Rotary International. До 1925 Ротари се разраства до 200 клуба с повече от 20 000 членове.

По време на Втората световна война много от клубовете се разпускат, а членовете им взимат участие в подпомагане на жертвите от войната. Ротари е в основата на създаването на ЮНЕСКО и ООН.

Ротарианските клубове в страните от Източна Европа под комунистическия режим са разформировани в периода от 1945 до 1989. През 1989 се създават клубове в Унгария и Румъния, а през 1990 – в бившия Съветски съюз.

За да осъществява своите цели, Ротари организацията е разделена на клубове, дистрикти (на английски district – област) и международни нива. Ротарианците са членове на своите клубове. Клубовете се чартират от глобалната организация Rotary International разположена Еванстън, предградие на Чикаго. Заради административни причини повече от 32 000-те клуба по света са групирани в 529 дистрикта, а дистриктите в 34 зони.

Всеки клуб избира от активните членове свои ръководители (офицери) за срок една година. Клубовете се ползват със значителна автономия в рамката на конституцията на Rotary International. Управляващото тяло на клуба е борда на директорите, който се състои от елект-президент, вицепрезидент, секретар на клуба и ковчежник, избирани от президента. Непосредствения паст-президент (бивш президент) е член на борда. Президентът на клуба определя председатели на комисиите по четирите основни дейности в клуба – клубна дейност, професионална дейност, обществена дейност и международна дейност. Всеки на възраст над 30 години може да членува в Ротари. Към клуба може да бъдат учредени младежки организации, които се наричат съответно Интеракт – за младежите на възраст до 18 години и Ротаракт – за младежи на възраст между 18 до 30 години.

Дистрикт-гуверньорът, който е офицер на Rotary International и представител на борда на директорите на Rotary International, ръководи дистриктите. Гуверньорът се предлага от клубовете в дистрикта и се избира на годишното събрание на клубовете, провеждано всяка година в различна страна. За да му помагат в дейността, дистрикт-гуверньорът определя асистент-гуверньори от ротарианците в дистрикта.

Приблизително 15 Ротари дистрикта образуват зона. Директорът на зона, който е член на борда на директорите на РИ, оглавява две зони. Директорът на зона се предлага от клубовете и се избира на годишното събрание за две последователни години.

Съвет на РИ. 19-членният съвет на директорите на РИ, включващ президента и елект президента на РИ, се среща всяко тримесечие, за да определя политиката на Ротари. По традиция президентът на Ротари, избиран ежегодно, предлага тема и акцент за годината.Темата на 2016-17 г. е Ротари в служба на човечеството.

Секретариат. Централата на Ротари Интернешънъл се намира в предградието Евънстън на Чикаго, САЩ, а седемте международни офиса – в Аржентина, Австралия, Бразилия, Индия, Япония, Корея и Швейцария. Офисът на Ротари Интернешънъл за Великобритания и Ирландия (RIBI) е в Англия и обслужва клубовете и дистриктите от този регион. Действащото управляващо лице е генералният секретар на РИ, който ръководи екипа, обслужващ ротарианците по целия свят.

 

История на ротарианството в България

Първият Ротари клуб в България е основан в София на 22 април 1933 г., а 3 години по-късно е удостоверен (на английски: charted – „присъдена му е харта, сиреч удостоверение“) Ротари клуб и в Русе.

По време на Втората световна война Ротари клубовете в Царство България са забранени със Закона за защита на нацията (ДВ, бр. 16 от 23.01.1941 г.) и са разпуснати като тайно общество.

През 1951 г. организацията отново е забранена от комунистите в НРБ.

Ротарианството е възстановено през 1990 г., след като демократичните промени вече позволяват това.

 

r-sofia-vitosha
Ротари клуб София Витоша е основан през 1997 г. като част от семейството на Ротари Интернейшънъл и от Дистрикт 2482 България.

През есента на 1997 г. в Гранд Хотел София се състоят първите сбирки на инициативния комитет за създаването на клуба, като специален представител на спонсор клуба – Ротари клуб София е Димитър Георгиев.

Учредителите на клуба са: Ангел Янакиев, Аспарух Карастоянов, Атанас Динев, Благой Пеликарски, Валери Караманов, Васил Маринов, Веселин Стойков, Владимир Абаджиев, Владимир Костов, Драгомир Бояджиев, Емил Панков, Живко Богданов, Иван Колчаков, Иван Станчов, Илко Милушев, Калчо Хинов, Лазар Ковачев, Марин Начев, Марин Ганев, Матей Матеев, Николай Радулов, Панайот Ляков, Пламен Минев, Румен Михайлов, Свилен Симеонов, Стайко Ганчев, Цветан Ризов, Чавдар Жиров.

За президент на предварителния клуб е избран Веселин Стойков, а за секретар – Чавдар Жиров. Клубът е чартиран на 10.11.1998 г. Чартърното тържество е проведено на 12.5.1999 г. Хартата е връчена от Дистрикт Гуверньора на д. 2480 – Хайнц Куньо.

Ротари клуб София-Витоша е излъчил трима дистрикт говерньори:

ПДГ 2004-05 Калчо Хинов (действащ вицепрезидент RILI)

Калчо Хинов е първият българин Дистрикт Гуверньор в многонационалния дистрикт 2480 – България, Сърбия, Македония, Северна Гърция, Черна гора, за ротарианската 2004 / 2005 година. Пламен Минев е избран да бъде Дистрикт Гуверньор на дистрикт 2482 – България, за ротарианската 2009/2010 година. Членове на клуба също са асистент дистрикт гуверньори, председатели на дистриктни комисии, членове на дистриктния лидершип комитет.

Калчо Хинов е вицепредседател на Ротари лидершип института за източна и централна Европа.

 ПДГ 2009-10 Пламен Минев

ПДГ 2011-12 Анелия Дошева

Много от членовете на клуба са заемали различни позиции, като дистриктни офицери.

Клубът е с една от най-големите вноски към Фондация Ротари, с повече от 87 000$.

Ротари клуб София Витоша е участвал винаги активно в развитието на ротарианството в България. Клубът е спонсор на следните ротари клубове:

РК София Балкан

Банско – Разлог

РК Благоевград – Център

РК Плевен Центрум

РК Каварна

РК Дупница

РК Ловеч

РК София – Център

РК Свищов

Клубът е пример за развитие на новите поколения в Ротари и подпомагане на лидерството сред младежта в България.

Ротаракт клуб София Витоша

Ротаракт клуб София Витоша Изгрев

Интеракт клуб София Витоша – Национална Финансово-Стопанска Гимназия

Интеракт клуб София – Витоша Американски колеж

 

 

429185_484620204904949_1478049201_n

 

Мисия

Заявените цели на Ротари са да насърчава и развива идеала за служба на обществото, като основа на достойно начинание, и в частност да насърчава и възпитава:

 1. Създаването на познанства като възможност да бъдеш полезен и служиш;
 2. Високи етически норми в бизнеса и професията, признаване значимостта на всяко полезно занятие, както и стремежа на всеки ротарианец да защитава името на своята професия и да служи на обществото;
 3. Прилагането на практика на идеала за служба в личния живот, бизнеса и обществения живот на всеки ротарианец.
 4. Международното разбирателство, добрата воля и мира чрез приятелство на бизнесмени и професионалисти от цял свят, обединени от идеала за служба на обществото.

Тези цели впоследствие залягат в основата на “Ротарианския четиристранен тест”, който се използва, за да се установи дали планувано мероприятие съдържа ротариански дух. Тестът е създаден от ротарианецът и предприемач Хърбърт Дж. Тейлър през 1932 по време на Голямата депресия, като съвкупност от указания за съживяване на бизнеса, и е възприет, като етичен стандарт от Ротари през 1942. Преведен е на повече от 100 езика и до днес се смята за етичен стандарт в бизнес управлението.

 • Това ли е истината?
 • Справедливо ли е спрямо всички, които засяга?
 • Ще създаде ли това добронамереност и по-добри приятелства?
 • Ще бъде ли от полза за всички, които засяга?

Всяка година организацията има глобални теми, от които клубовете по цял свят се водят когато си набелязват целите на проектите. Проектите не са свързани с подпомагането на отделни лица. Те са свързани с проблеми като глад, питейна вода, здравеопазване. Най-голямия проект в световен мащаб е проблема с полиомелита- Polio Plus започва в средата на 90-те години.

Програми на Ротари

Идеята на зъбното колело в логото на Фондацията е, че лидерите задвижват колелото да се върти и по тоя начин  помагат на обществото със своята дейност.

В световен мащаб Ротари спонсорира следните 9 програми :

 • Rotary Community Corps – Ротари обществен корпус
 • Rotary Volunteers – Ротари доброволци
 • World Community Service – Международна служба в полза на обществото
 • Youth Exchange – Програма за младежки обмен
 • Interact – Програма на ротари за млади лидери на възраст от 12 до 18 години
 • Rotaract – Програма на ротари за млади лидери на възраст от 18 до 30 години
 • Rotary Youth Leadership Awards
 • Open World Program
 • Rotary Friendship Exchange – Програма за приятелски размени

 

Химн на Ротари Интернешънъл- България

 

СВЕТЪТ ОТ ДОБРИНА  Е СЪТВОРЕН

1.Светът от добрина е сътворен

и ние сме пазителите земни.

Вървим със теб към утрешния ден

на Ротари с мечтата неизменна.

2.Самотно е сърцето без мечта –

мечтите си постигаме задружно.

Подай ръка, приятелска ръка

на Ротари безкористно да служим!

Припев:

Със Ротари светът е тъй задружен,

на Ротари безкористно да служим!

И нека има мир и доброта

в България и по света!

Стефан Драгостинов е автор на „Симфония на мира” и ротарианството, и на химна на Ротари България.

rotary

Известни ротарианци

Короновани особи

Датският  принц Аксел (РК Копенхаген); белгийският крал Алберт I (РК Брюксел); белгийският крал Бодуен I (почетен член на РК Брюксел); нидерландският принц Бернхард; шведският крал Карл XVI Густав (РК Стокхолм); мароканският крал Хасан II (РК Рабат); Единбургският херцог принц Филип (почетен член на РК Уиндзор, Англия); принцът на Монако Рение III (почетен президент на РК Монако, Монако); Уиндзорският херцог Едуард VIII (почетен член на два РК в Канада)

Политици

Асгейр Асгейрсон, президент на Исландия (РК Рейкявик); Едуард Бенеш, президент на Чехословакия (РК Прага, Чехословакия); Алсино Кардозо, държавен секретар на Португалия (РК Порто Доуро); Мишел Дебре, френски външен министър и министър на финансите (РК Амбоаз, Франция); Хорхе Фидел Дурон, министър на външните работи на Хондурас (РК Тегусигалпа); Ханс-Дитрих Геншер, министър на външните работи на ФРГ (РК Бон Зюд-бад-годесберг); Збигнев Гертих, полски посланик във Великобритания (РК Лондон); д-р Лоренцо Гереро Гутиерез, президент на Никарагуа (РК Гранада), Стайнгримур Хермансон, министър-председател на Исландия (РК Рейкявик); Сидни Холанд, министър-председател на Нова Зеландия (РК Кристчърч); Абдула Халил, министър-председател на Судан (РК Хартум); Чунг Юл Ким, министър-председател на Южна Корея (РК Ханянг); Карл Кобелт, президент на Швейцария (РК Сент Гален); Ян Масарик, външен министър на Чехословакия(РК Прага); Чезаре Мерцагора, председател на сената на Италия (РК Милано); Нереу Рамос, президент на Бразилия (РК Флорианополис); Бхичай Ратакул, външен министър на Тайланд (бивш президент на Rotary International); генерал Карлос Ромуло, президент на Филипините (РК Манила; бивш вицепрезидент на Rotary International); Волфганг Шаленберг, австрийски посланик във Франция (РК Виена); Валтер Шел, президент на ФРГ (РК Бон ам Райн); Чанг Сун Ю, министър-председател на Южна Корея (РК Ханянг); Невил Чембърлейн, министър-председател на Великобритания; сър Уинстън Чърчил, министър-председател на Великобритания; генерал Аугусто Пиночет (почетен член на РК Сантяго); Маргарет Тачър, министър-председател на Великобритания; Никола Саркози, настоящият президент на Франция (РК Ньой, Франция); Патрик Олие, консервативен депутат, говорител на френския парламент (РК Рюей-Малмезон, Франция); Шуи-биан Чен, 10-и президент на Тайван; Франко Караро, министър на туризма на Италия (РК Рим).

Президенти на САЩ

Уудроу Уилсън, 28-и президент (РК Бирмингам, щат Алабама); Уорън Хардинг, 29-и президент (РК Вашингтон); Калвин Кулидж, 30-и президент; Хърбърт Хувър, 31-и президент; Франклин Д. Рузвелт, 32-и президент (почетен член на РК Олбъни); Хари Труман, 33-и президент; Дуайт Д. Айзенхауер, 34-и президент (почетен член на РК Абилен, щат Канзас, 1942 г. и на РК Гетисбърг, щат Пенсилвания, 1952 г.); Джон Ф. Кенеди, 35-и президент (РК Хианис, щат Масачузетс); Ричард Никсън, 37-и президент; Джералд Форд, 38-и президент; Джими Картър, 39-и президент; Роналд Рейгън, 40-и президент (РК Пасифик палисейдиз, щат Калифорния); Джордж У. Буш, експрезидентът (РК Вашингтон; званието му е връчено на церемония в Белия дом на 2 юли 2001 г.)

Политици от САЩ

Уилиам Фулбрайт, сенатор от щат Арканзас (РК Фейтвил, Арканзас); Джон Ошбърн, консервативен сенатор от щат Калифорния; Джеси Хелмс, сенатор от щат Северна Каролина

Бизнесмени

Прескът Буш, американски бизнесмен; Макс Коантро, производител на ликьора „Коантро” (РК Париж); Режиро Хатори, президент на фирмата „Сейко” (РК Токио Гинза, Япония); Коносуке Мацушита, президент на „Мацушита илектрик къмпъни” (РК Осака, Япония); Киоши Сейке, японски архитект (РК Токио-Мегуро, Япония)

Военни

Генерал  Джон Дж. Пършинг, американски военачалник от I-та световна война (почетен член на РК Линкълн, щат Небраска); армейски генерал Дъглас МакАртър, американски военачалник от II-та световна война (почетен член на РК Токио, Япония); маршал Карл-Густав Манерхайм (почетен член на РК Хелзинки от 1934 г. до смъртта си през 1951 г.)

Учени

Артър Холи Комптън, нобелов лауреат по физика за 1927 г. (РК Сейн Луис, САЩ); Ко Хирасава, японски учен анатом и ректор на университета „Киото” (РК Киото Ийст, Япония); Жан Льоклан, френски учен египтолог (РК Париж); Гулиелмо Маркони, изобретател на радиото, нобелов лауреат по физика за 1909 г. (РК Болоня, Италия); Кенджиро Шода, ректор на университета „Осака” (РК Осака, Япония); Томас А. Едисън, световноизвестен изобретател (почетен член на РК Ориндж, Ню Йорк); д-р Алберт Швайцер, физик и философ, нобелов лауреат за мир (почетен член на РК Пасау, Германия); Вернер фон Браун, родоначалник на ракетостроенето (РК Хънтсвил, щат Алабама и РК Ел Пасо, щат Тексас)

Дейци на литературата, изкуството и киното

Хосе Белони, скулптор (РК Монтевидео, Уругвай); Джон Бригс, английски пианист (РК Бингли, Великобритания); Хосе Вайреда Канадел, испански художник (РК Герона); Роже Шаплен-Миди, френски художник (РК Париж); Сесил Б. дьо Мил, филмов режисьор (РК Холивуд, Калифорния, САЩ); Морис Денюзиер, френски писател (РК Витри-сюд-ист, Париж); Едгар Гест, американски поет и журналист (РК Детройт, Мичиган); Франц Лехар, австрийски композитор (РК Виена); Томас Ман, немски писател, нобелов лауреат за литература през 1929 г. (РК Мюнхен); Хуан Абело Прат, испански художник (РК Барселона Кондал); Джеймз Райли, американски поет (РК Индианаполис, щат Индиана); Зигмунд Ромбърг, американски композитор (РК Ню Йорк); Ян Сибелиус, финландски композитор (РК Хелзинки); Уолт Дисни (почетен член на РК „Палм Спрингс”, Калифорния, САЩ); Хю Уолтърс, английски писател фантаст

Изследователи и откриватели

Франк Борман, американски астронавт (РК Спейс сентр, Хюстън, Тексас); адмирал Ричард Бирд, арктически изследовател (РК Уинчестър, САЩ); Орвил Райт (САЩ), един от пионерите на авиацията; Гордън Купър, американски астронавт (РК Спейс сентър, Хюстън, Тексас); Нийл Армстронг, американски астронавт, първият човек, стъпил на Луната (РК Уапаконета, Охайо, САЩ); Тур Хайердал, океанограф (почетен член на РК Ларвик, Норвегия); Чарлс Линдберг (САЩ), първият човек, прелетял над Атлантическия океан; Алън Шепърд, първият американски астронавт; Алън Б. Шепърд мл., американски астронавт (почетен член на РК Дери, Ню Хампшър, САЩ); Л. Гордън Купър, американски астронавт (почетен член на РК Спейс сентър, Хюстън, САЩ)

Духовници и богослови

Пастор  д-р Норман Винсънт Пийл, висш служител на Колегиалната реформирана протестантска холандска църква на гр. Ню Йорк и автор на световноизвестната книга “Силата на положителното мислене (РК Ню Йорк); Ханс Кюнг, богослов (РК Ройтлинген-Тюбинген, Германия); Спенсър У. Къмбъл, 12-и председател на Църквата на светиите на Иисус Христос от последните дни.