Ротари Интернешънъл

Ротари Интернешънъл

Ротари Интернешънъл – най-старата организация с идеална цел в света, е съставена от над 34 500 клуба в повече от 200 страни и географски региони. Членовете й образуват глобална мрежа от лидери в бизнеса и професиите, които доброволно отдават времето и уменията си, за да служат на своите общности и света. Мотото на Ротари Service Above Self (За безкористна служба) въплъщава хуманния дух на неговите над 1.2 млн. членове. Дружбата между ротарианците и участието им в значими обществени и международни проекти са характерни за Ротари в целия свят.

В Ротари съществува богата и понякога сложна традиция и организационна структура с много програми и обичаи, които могат да бъдат неясни за новите, а и за не съвсем новите членове.

История на клуба

Ротари Интернешънъл (на английски: Rotary International), или само Ротари, е доброволческа, хуманитарна и неправителствена организация с нестопанска цел .Тя е най-голямата частна неправителствена публична организация член на ООН.

Включва разпръснати по целия свят клубове, известни като Ротари клубове. В света има повече от 34 500 клуба в повече от 200 страни с над 1,2 милиона членове. Членовете на Ротари клубовете са известни като ротарианци. Декларираната цел на организацията е да събира на едно място лидери, които доброволно да отдават времето и уменията си, за да служат на своите общности и света. Членовете обикновено се срещат седмично за закуска, обяд или вечеря, което е както социално мероприятие, така и възможност за осъществяване целите на организацията.

Ротари не е свързана по никакъв начин с религиозните и с политическите убеждения на своите членове. Декларирайки, че насърчавайки хуманизма и почтеността във взаимоотношенията между хората, Ротари се обявява за зачитане личната свобода на всеки човек. Затова тя е преследвана от тоталитарните и недемократичните режими по света, като се радва на добър прием във всички демократични, и особено либерални общества.

Първият Ротари клуб е създаден през 1905 в Чикаго, (САЩ) от адвоката Пол Харис. На 23 февруари Пол Харис провежда среща с трима свои приятели, за да обсъди една идея. На срещата присъстват: Сил­ве­с­тър Ший­л, тръговец на въглища, Гу­с­та­вус Е. Ло­ер, ми­нен ин­же­нер и Хи­рам Шо­ри от ши­ва­ш­кия би­з­нес. Те избират името Ротари (на английски rotary – въртящ се, ротационен), защото решават сед­ми­ч­ни­те сбир­ки да ста­ват в различните офиси на членовете, като се ре­ду­ват.

През 1910 го­ди­на Ро­та­ри сви­к­ва пър­вия си кон­г­рес в Чи­ка­го и ше­с­т­на­де­сет­те съществуващи тогава клу­ба се обе­ди­ня­ват в Национална асоциация на Ротари клубовете. През същата година е чартиран клубът в Уинипег, Канада, който е първият Ротари клуб извън САЩ. Първият клуб извън Северна Америка е създаден през 1911 в Дъблин, Ирландия. Пър­ви­ят Ро­та­ри клуб в стра­на, в ко­я­то не се го­во­ри английски, е сфор­ми­ран през 1916 го­ди­на в Хавана, Куба.

През 1912 на конгреса в Минесота, поради международния ѝ характер, организацията се преименува на Международна асоциация на Ротари клубовете, а през 1922 името и е съкратено на Rotary International. До 1925 Ротари се разраства до 200 клуба с повече от 20 000 членове.

По време на Втората световна война много от клубовете се разпускат, а членовете им взимат участие в подпомагане на жертвите от войната. Ротари е в основата на създаването на ЮНЕСКО и ООН.

Ротарианските клубове в страните от Източна Европа под комунистическия режим са разформировани в периода от 1945 до 1989. През 1989 се създават клубове в Унгария и Румъния, а през 1990 – в бившия Съветски съюз.

За да осъществява своите цели, Ротари организацията е разделена на клубове, дистрикти (на английски district – област) и международни нива. Ротарианците са членове на своите клубове. Клубовете се чартират от глобалната организация Rotary International разположена Еванстън, предградие на Чикаго. Заради административни причини повече от 32 000-те клуба по света са групирани в 529 дистрикта, а дистриктите в 34 зони.

Всеки клуб избира от активните членове свои ръководители (офицери) за срок една година. Клубовете се ползват със значителна автономия в рамката на конституцията на Rotary International. Управляващото тяло на клуба е борда на директорите, който се състои от елект-президент, вицепрезидент, секретар на клуба и ковчежник, избирани от президента. Непосредствения паст-президент (бивш президент) е член на борда. Президентът на клуба определя председатели на комисиите по четирите основни дейности в клуба – клубна дейност, професионална дейност, обществена дейност и международна дейност. Всеки на възраст над 30 години може да членува в Ротари. Към клуба може да бъдат учредени младежки организации, които се наричат съответно Интеракт – за младежите на възраст до 18 години и Ротаракт – за младежи на възраст между 18 до 30 години.

Дистрикт-гуверньорът, който е офицер на Rotary International и представител на борда на директорите на Rotary International, ръководи дистриктите. Гуверньорът се предлага от клубовете в дистрикта и се избира на годишното събрание на клубовете, провеждано всяка година в различна страна. За да му помагат в дейността, дистрикт-гуверньорът определя асистент-гуверньори от ротарианците в дистрикта.

Приблизително 15 Ротари дистрикта образуват зона. Директорът на зона, който е член на борда на директорите на РИ, оглавява две зони. Директорът на зона се предлага от клубовете и се избира на годишното събрание за две последователни години.

Съвет на РИ. 19-членният съвет на директорите на РИ, включващ президента и елект президента на РИ, се среща всяко тримесечие, за да определя политиката на Ротари. По традиция президентът на Ротари, избиран ежегодно, предлага тема и акцент за годината.Темата на 2016-17 г. е Ротари в служба на човечеството.

Секретариат. Централата на Ротари Интернешънъл се намира в предградието Евънстън на Чикаго, САЩ, а седемте международни офиса – в Аржентина, Австралия, Бразилия, Индия, Япония, Корея и Швейцария. Офисът на Ротари Интернешънъл за Великобритания и Ирландия (RIBI) е в Англия и обслужва клубовете и дистриктите от този регион. Действащото управляващо лице е генералният секретар на РИ, който ръководи екипа, обслужващ ротарианците по целия свят.

 

История на ротарианството в България

Първият Ротари клуб в България е основан в София на 22 април 1933 г., а 3 години по-късно е удостоверен (на английски: charted – „присъдена му е харта, сиреч удостоверение“) Ротари клуб и в Русе.

По време на Втората световна война Ротари клубовете в Царство България са забранени със Закона за защита на нацията (ДВ, бр. 16 от 23.01.1941 г.) и са разпуснати като тайно общество.

През 1951 г. организацията отново е забранена от комунистите в НРБ.

Ротарианството е възстановено през 1990 г., след като демократичните промени вече позволяват това.

Leave a Reply

Your email address will not be published.