Ръководни принципи

 

   Наръчник на президента на Ротари клуб/pdf/

 

Наръчник на секретаря на Ротари клуб/pdf/

 

Наръчник на касиера на Ротари клуб/pdf/

 

Церемонии в Ротари и отговорности на церемониалмайстора/pdf/

 

Административен комитет-ръководство/ pdf/

 

Членски комитет-ръководство /pdf/

 

Комитет по връзки с обществеността-ръководство /pdf/

 

Комитет по проекти за служба-ръководство /pdf/

 

Комитет към Фондация Ротари-ръководство /pdf/

 

Развитие на членството- ръководство /pdf/

 

Да направим разликата-изисквани дейности /pdf/

 

Ръководство на Дистрикт комитета на Фондация Ротари/pdf/

 

Ръководство за организиране на нови клубове /pdf/

 

Ръководство за създаване на нов клуб. Формуляри. (EN) /pdf/

 

Международни комитети на Ротари /pdf/

 

Използване и защита на ротарианските знаци /pdf/

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.