Членство

%d0%b1%d0%b0%d0%bb

Защо да се присъедините към  Ротари клуб?

 

Възможността за служба

Ротарианците служат както на обшествено ниво, така и на международно. Програмите

за служба са насочени към нуждите от здравеопазване, глада и бедността, неграмотността, подпомагане при бедствия и чистотата на околната среда, за да назовем няколко. Членовете изпитват удоволствието от това да дадат на обшеството.

 

Професионална мрежа

Основополагащ принцип на Ротари е да предоставя форум за бизнес и професионалните лидери.  Членовете са лидери в бизнеса, индустрията, професиите, изкуствата, правителствовто, спортовете, армията и религията. Те вземат решения и влияят на политиката. Ротари е най-старата, най-престижната организациа за служба в света.

 

Личностно израстване и развитие

Членството в Ротари гарантира постоянното личностно и професионално развитие. Ръководството, изказването и комуникацията в обществото, организирането и планирането, изграждането на екип, набирането на средства и преподаването са само пример за уменията, които могат да се упражняват и засилват чрез Ротари.

 

Приятелство

Приятелството е първопричината за началото на Ротари през 1905 г. и си остава основната притегателна сила. Днес, с повече от 31 000 Ротари клуба, в над 165 страни, ротарианците имат приятели навсякъде където отидат. Ротари помага за изграждането на обществото, както и за затвърждаване на приятелствата.

 

Културно многообразие

Ротари Интернешънъл е асоциация от клубове на местно ниво в много държави. Клубовете са отворени към членове от всяка етническа група, политическо пристрастие, език и религиозна вяра. Ротари клубовете имат най-различни свтовни лидери. Те практикуват и представят толерантността.

 

Добро гтажданство

Членството в Ротари прави човека по-добър гражданин.Седмично Ротари програмите поддържат членовете информирани относно случващото се в обществото, държавата и света. Широката мрежа на Ротари от клубове и програми осигурява много възможности за служба и обмен.

Световно разбирателство

Членовете на Ротари разбират хуманитарните въпроси и имат значително влияние по тях чрез международните проекти за служба и програмите за обмен на РИ и фондацията. Подпомагането на мира е една от най-високите цели на Ротари.

Забавление

Всеки Ротари клуб и дистрикт е домакин на празненства и дейности, които предлагат разнообразие от личния и професионален живот на човека. Конференциите, конгресите, асамблеите и обществените събития осигуряват забавления, както и информация за Ротари, обучение и служба.

 

Семейни фондации

Ротари спонсорира някои от най-големите световни програми за младежки обмен, образователен обмен и стипендии. Ротари клубовете осигуряват новаторски възможности за обучение и преподаване за бъдещите лидери. Те включват членовете на семействата в широк спектър от социални дейности и дейности за служба.

 

Етническа среда

Ротарианците практикуват четиристранния тест, който мери техните думи и действия чрез тяхната истинност, честност, добра воля и полза за всички. Насърчаването на високи морални стандарти в професията и уважението към всички достойни професии е отличителният белег на Ротари от самото начало.

r-sofia-vitosha

                  Ръководство за Развитие на членството (.pdf)