Борд на клуба

Ротари клуб София Витоша 2018 – Презентация

https://youtu.be/CRycmt6_jV4

 Борд на клуба 2017/2018

Президент: Светослав Танчовски

 

Вицепрезидент: Илия Илиев

 

Секретар: Ина Агафонова

 

Касиер: Цветелин Съйков

 

Елект-президент: Аспарух Карастоянов

 

Паст президент: Валери Караманов

 

Церемониалмайстор: Смилен Миланов

 

Председател на Клубната комисия по администрацията: Асен Калоянов

 

Председател на Клубната комисия за Фондация Ротари: Ина Агафонова

 

Председател на Клубната комисия за новите поколения: Светлозар Маджов

 

 Борд на клуба 2016/2017

Президент: Валери Караманов

Вицепрезидент: Асен Калоянов

Секретар: Виолета Петрова

Касиер: Симеон Петров

Елект-президент: Светослав Танчовски

Паст президент: Валентин Съйков

Церемониалмайстор:Ина Агафонова

Председател на Клубната комисия по администрацията: Виолета Петрова

Председател на Клубната комисия за Фондация Ротари: Ина  Агафонова

Председател на Клубната комисия за новите поколения: Цветелин Съйков

 

Предишни години

 

 2015/2016

Президент: Валентин Съйков
Вицепрезидент: Христо Маврудиев
Секретар: Асен Калоянов
Церемониалмайстор: Светозар Маджов
Касиер: Цветелин Съйков
Елект-президент: Валери Караманов
Паст президент: Елка Бързакова

2014/2015
Президент: Елка Бързакова
Вицепрезидент: Тошка Янева
Секретар: Светослав Танчовски
Церемониалмайстор: Димитър Хинков
Касиер: Елена Алипиева
Елект-президент: Валентин Съйков
Паст президент: Евгени Макавеев

2013/2014
Президент: Евгени Макавеев
Секретар: Валентин Съйков

2012/2013
Президент: Добромир Чернев
Вицепрезидент: Светослав Танчовски
Секретар: Асен Калоянов
Церемониалмайстор: Пламен Христов
Касиер: Елена Алипиева
Елект-президент: Евгени Макавеев
Паст президент: Илия Илиев

2011/2012

Президент: Илия Илиев
Вицепрезидент: Радина Денкова
Секретар: Светослав Танчовски
Церемониалмайстор:
Касиер: Христо Зайков
Елект-президент: Добромир Чернев
Паст президент: Йордан Йорданов

 

Паст президенти:

Веселин Стойков 1998/2000
Иван Филипов 2000/01
Анелия Дошева 2001/02
Драгомир Бояджиев 2002/03
Владимир Костов 2003/04
Пламен Минев 2004/05
Христо Маврудиев 2005/06
Тошка Янева 2006/07
Атанас Динев 2007/08
Стайко Ганчев 2008/09
Людмил Андреев 2009/10
Йордан Йорданов 2010/11
Илия Илиев 2011/12
Добромир Чернев 2012/13
Евгени Макавеев 2013/14

Паст секретари:

Чавдар Жиров 1998/2000
Веселин Марков 2000/03
Събин Пашов 2003/05
Людмил Андрев 2005/07
Евгени Алексиев 2007/08
Елка Бързакова 2008/09
Олег Маринов 2009/10
Борис Михайлов 2010/11
Светослав Танчовски 2011/12
Асен Колянов 2012/13
Валентин Съйков 2013/14