Чиста Вода

Чистата вода е основна необходимост за всеки човек. Когато хората, особено децата, имат достъп до чиста вода, те живеят по-здравословен и по-продуктивен живот.Въпреки това, поне 3000 деца умират всеки ден от болести, причинени от замърсена вода, което мотивира нашите членове за изграждане на кладенци, инсталиране на системи за събиране на дъждовна вода и учи хората в засегнатите региони как да поддържат новата инфраструктура.

Докато много малко хора умират от жажда, милиони умират от предотвратими заболявания, свързани с водата, което стимулира нашите членове, да подобряват канализационните съоръжения в неразвитите страни. Ние започваме чрез предоставяне на тоалетни и отходна канализацията и след това провеждаме образователни програми за насърчаване измиването на ръцете и други добри хигиенни навици.

Leave a Reply

Your email address will not be published.