Подобряване на образованието

Повече от 67 милиона деца по света нямат достъп до образование, а повече от 775 милиона души на възраст над 15 са неграмотни. Ротари подкрепя образователни проекти, които предоставят технологии, обучение на учители, екипи за професионално обучение и учебници.

Нашата цел е да укрепим капацитета на общностите в подкрепа на основното образование и грамотност, намаляване на неравенството между половете в образованието, както и увеличаване на грамотността на възрастните.

Leave a Reply

Your email address will not be published.