БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТИ КЪМ ООН ЧАСТ ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА РОТАРИ КЛУБ СОФИЯ-ВИТОША

Член на Ротаракт клуб София Витоша-Изгрев и Паст Асистент Дистриктен Ротаракт представител за 2016/2017 година, Ралица Диканска е и един от двамата настоящи български младежки делегати към ООН с мандат 2017/2018 година.

През последната година Ралица, заедно с Ася Панджарова, изпълняват ролята на младежките представители на България в ООН. „Българският младежки делегат“ е млад човек, избран чрез прозрачен национален конкурс, който се включва в делегацията на България към Общото събрание на ООН и Комисията по социално развитие на ИКОСОС и работи с права, сравними с тези на акредитиран дипломат, по решенията на ООН за младежта. Програмата „Български младежки делегати към ООН“ се организира от Дружество за ООН в България с официалната подкрепа на Министерството на външните работи и Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк и в партньорство с Национален младежки форум и ISIC България.

Ралица бе на две работни визити в централата на ООН в Ню Йорк – през октомври 2017 и февруари 2018, където в ролята си на български младежки делегат взе участие съответно в сесията на Трети комитет на Общото събрание на ООН и в сесията на Комисията по социално развитие на ИКОСОС. По време на работните си посещения двете момичета младежки делегати отправиха изказвания от името на българската младеж, както и организираха съпътстващи събития, насочени към теми като младежката безработица и повишаване информираността и ангажираността към Целите за устойчиво развитие на ООН.

През мандата си, Ралица и Ася осъществяват редица срещи с младежи, провеждат кампании на местно и национално ниво, свързани със заложените приоритети – спорт, интеркултурен диалог и популяризиране на Целите за устойчиво развитие.

Горди сме, че част от семейството на Ротари клуб София-Витоша продължава активната си доброволческа дейност и на подобно високо равнище.

Повече за Програмата и дейността на българските младежки делегати можете да видите тук: http://bgyouthdelegate.org/

Ралица Диканска