КАКЪВ Е ЕФЕКТЪТ ОТ ВАШИТЕ ВНОСКИ

 

 

history-of-rotary-international-ri-dist-3202-rotary-club-of-erode-north-9-638

Може би сте забелязали, че членските вноски тази година са малко по-високи, отколкото в миналото. Това увеличение е резултат от решение на Законодателния съвет от 2016 г., който одобри увеличаване на таксите с 4 долара, за да се отговори на растящото желание на членовете за подобряване на продуктите и услугите на Ротари.

Благодарение на вашата подкрепа, ние сме в състояние да ви обслужваме по един, много по-изчерпателен, технологично ориентиран начин. Ето как сме използвали тези средства досега, за да инвестираме в услуга на нашата членска маса:

*Преработихме Rotary.org, за да стане по-интуитивен, по-лесен за навигация и да дава директен достъп до ресурсите.

*Ние напълно преработихме Rotary Club Central, така че е по-бърз и по-лесен за използване, опростявайки процеса на регистриране годишните цели на клубовете дори на мобилни устройства.

*Опростихме процеса на попълване на заявлението за отпускане на безвъзмездни средства и проследяването им глобално.

*Междувременно ние подобрихме поддръжката по обслужването на клубовете, разширихме усилията си за автоматизация, увеличихме нашето съответствие чрез промяна в правилата за сигурност и поверителност и инвестирахме в нови технологии.

*През следващата година ще направим още повече подобрения в продуктите и инструментите, като подобряване функционалността и скоростта на My Rotary, въвеждане на нова финансова система с по-голяма цялост и сигурност на данните и улесняване достъпа до сайта на The Rotary Foundation.

 

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВНОСКИТЕ ЗА ЧЛЕНСТВО ПРЕЗ 2017-18

ОБЩА ВНОСКА $ 60.00

1.ПОДОБРЯВАНЕ НА ИМИДЖА: $ 12.99

Това включва подобряване на нашия дигитален набор от инструменти, създаване на обществени имидж на клубовете и поддържане на Brand Center.

2.АДМИНИСТРАЦИЯ И СЪОТВЕТСТВИЕ: $ 14.43

Това включва осигуряване на нашите операции в съответствие с федералните и международни финансови и осигурителни разпоредби, защита на интелектуалната собственост на Ротари и подпомагане на служителите на Ротари да ви обслужват по-добре

3.РОТАРИАНСКА ПОДДРЪЖКА: $ 32.58

Това включва пътни разходи за членовете на висшето ръководство, предлагащи обучителни сесии и ръководства, помощ и съвети на клубовете и разработване на материали, които да ви помогнат да привличате и задържате членове.

 

RotaryLeader

 

 

 

 

ROTARY LEADER

Сайт: Rotary.org

Факс: +1-847-866-9732

Тел.: +1-847-866-3000