ПЕРНО РИКАР БЪЛГАРИЯ и РОТАРАКТ се обединяват в името на Земята и природата

ПУЛСЪТ НА ВРЕМЕТО

Перно Рикар представя своя пореден социален проект – служителите на Перно Рикар България съвместно с партньорите им от Ротаракт клуб София Витоша-Изгрев ще засадят десетки дръвчета като част от деня за социална отговорност на компанията Responsible Day 2018. Така на 7 юни всеки от тях ще остави ежедневната си работа за един ден, за да напусне офиса и да покаже, че за да работиш в Перно Рикар трябва да притежаваш не само умения и знания, но и да бъдеш отговорен към обществото и средата, която всички споделяме. Парк „Студентски“ и Северен парк ще бъдат облагородени с десетки нови дръвчета в рамките на инициативата.

Ангажиментът на компанията е дългогодишен и демонстрира впечатляващи резултати през годините. През 2017 по инициатива на алкохолния производител бе изцяло реновирано лицето на Национална художествена академия – легендарното Ателие 1, в което творят бъдещите поколения български художници. Компанията успява да привлече и множество партньори за реализацията на амбициозните си социални проекти, които застават на страната на каузите със своя ресурс и споделена философия, която се изразява в стремежа към положителна и ефективна промяна на заобикалящата ни среда в името на бъдещите поколения.

В тазгодишното издание на Responsible Day на помощ на Перно Рикар идват младите и амбициозни членове на Ротаракт клуб София Витоша-Изгрев. Ротаракт клубът е част от младежката програмата на Ротари Интернешънъл, целяща да разшири знанията им и да развие уменията, необходими им и в личен план, за да се обърнат към материалните и социалните нужди на своето общество. Дейността на Ротаракт клуб София Витоша-Изгрев обхваща проекти, насочени към общността като зелената идея, развиването на личния потенциал на младите, българския фолклор, подпомагане на училищата за хора с нарушено зрение, както и други каузи, които се фокусират върху службата на обществото.

Една от най-впечатляващите инициативи на Ротаракт клуб София Витоша-Изгрев е „Green Week Project“ – проектът, в който служителите на Перно Рикар България ще се включат тази година, в подкрепа на местната общност. Целта на „Green Week Project” е подобряване условията на живот в урбанизираните територии, възстановяване и поддържане на парковите пространства. „Колкото повече хора на територията на столицата засадят дърво, станат част от промяната на обществото и неговото бъдеще и преоткрият важността да поддържаме природата, толкова по-голяма ще е радостта от това, че правим добро. С Ротари правим разликата! Ние градим света, в който искаме да живеем.“, споделят от Ротаракт.

На този ден не само работещите в Перно Рикар България, но и останалите им колеги от повече от 85 филиала на компанията по целия свят ще се включат в над 100 проекта на местно ниво, за да покажат своя ангажимент и принос към обществото, в което живеят. Същността на бизнеса на Перно Рикар зависи от селското стопанство. Въпреки това 33% от земята в световен мащаб е умерено или силно разрушена, което може да доведе до намаляване на добивите на почвата до 30% до 2050 г.

Също така е важно да се отбележи, че докато между 30% и 40% от пчелите изчезват, 84% от културите, предназначени за консумация от човека се нуждаят именно от тях, както и от други насекоми, които спомагат за процеса на опрашване.

В отговор на този проблем служителите на компанията полагат усилия, за да помогнат на 470 вида животни – на сови в Аржентина, птици в Сърбия, пеперуди в Индия, както и на 13 500 растителни вида чрез засаждане на дървета и храсти в много страни (Уругвай, Австралия, Нова Зеландия, Бряг, Армения, Кения, Аржентина, Сингапур, Индия, Индонезия и България).

В Париж и региона на Коняк във Франция ще бъдат построени повече от 80 кофи за компостиране на захарна тръстика, както и 80 къщи за насекоми. В Калифорния ще се проведе мисия в партньорство с доброволци за защита, планиране, изграждане и поддържане на мрежа от устойчиви пътеки, които осигуряват ползи за обществото и околната среда в окръг Сонома.

В Португалия служителите на Перно Рикар ще участват в повторното залесяване след пожарите от октомври 2017 г. В Киев, ще бъде създаден обществен пункт за събиране на отпадъци за гражданите и организациите, които сортират отпадъци за рециклиране. Служителите на Перно Рикар Украйна ще посетят и Националната ботаническа градина, за да съберат боклук и растителност.

Според проучване сред 18 500 служители на Перно Рикар по целия свят, проведено от независимата фирма “Тауърс Уотсън”, 96% от тях се гордеят, че са част от компанията, а 95% твърдят, че напълно подкрепят ценностите на организацията. 92% смятат, че тяхната компания е социално отговорна към своята общност.