Послание от Председателя на Фондация Ротари – м. март и м. април

 

Март

Въпроси, въпроси, въпроси. Двете теми, за които постоянно ме питат по време на визититет ми в Ротари клубовете, са свързани с уебсайта на Ротари и безвъзмездните средства на Фондацията ни. Много вероятно е да сте си задавали тези и други въпроси за неща като вноските на донори, трансферите на точки, клубните и дистриктните доклади, клубните фактури и смяната на офицерите на клуба, това са само една малка част. Ако не знаете как да намерите отговорите, Ротари помощният център е мястото, от което да започнете.

Ротари помощният център (Rotary Support Center) е леснодостъпна първа контактна точка за ротарианците, донорите, персонала и други, за да им помогне да отговорят на въпросите си на английски, френски и испански език. Работното време е от 8 до 17 часа Централно време от понеделник до петък. Можете да се свържете с Помощният център без такси на 1-866-976-8279 (1-866-9ROTARY). На писмата по електронната поща на rotarysupportcenter@rotary.org ще се отговаря в рамките на един работен ден. В Центъра за подпомагане постъпват средно 3500 обаждания месечно, или около 1500 души, които са насочени към конкретно лице или отдел в Ротари, а това позволява по-лесен достъп в нашата сложна организация. Средномесечно се отговаря на 7000 имейла. Екипът на Центъра за поддръжка на Ротари включва и координатор на посещения и туроператорски програми за планиране на обиколки и срещи на големи групи за тези, които искат да посетят щаба на РИ. Ротари посреща изненадващо голям брой гости всяка година. Планирате ли посещение в района на Чикаго? Можете да заявите обиколка, като изпратите имейл до visitors@rotary.org. Може би нашите пътища ще се пресекат в Централата на Ротари! Убеден съм, че ще се съгласите с 96-процентовия рейтинг за качество, който Центърът е получил от доволни клиенти.

Април

Новият модел на безвъзмездните средства е най-често дискутираният въпрос по време на моите посещения при ротарианци по целия свят. Всеки път е разочароващо да науча, че клуб или дистрикт няма интерес за участие в глобални грантове. Какви са най-често причините? Глобалните грантове са твърде сложни. Те изискват много работа, много пари. Или наличният дистриктен фонд може да не е достатъчно голям, за да отговори на търсенето. Все пак цифрите разказват история, която може да се възприеме като положителна.

През 2016-17 – годината на годишнината на Фондация Ротари – бяха отпуснати 1260 глобални гранта, 8% повече в сравнение с предходната година. А броят им за първата половина на тази ротарианска година е доста по-голям от миналата година. Текущата обратна връзка и предложенията са помогнали да направим разликата. Бяха осъществени много подобрения в процеса на подаване на заявки за глобални грантове. Времето, необходимо за обработка на глобалните субсидии, е значително намалено. През периода 2016-17 г. средната продължителност е 129 работни дни от момента на подаване на заявлението за отпускане на безвъзмездни средства до първото плащане. Средната продължителност за периода 2017-18 г., считано от 1 февруари, е 107 работни дни.

Ако клубът ви не е участвал в глобален грант, ви призовавам да огледате отново наличните ресурси. Започнете, като влезете и разгледате новия преработен Ротари център за грантове на grant.rotary.org. Запознайте се подробно с ресурсите, описани в дясната колона. Най-трудната роля на попечителите е да слушат. Ротари членовете казват: „Заедно сме мощна сила от доброволци, които идентифицират нуждите и отговарят с щедрост, креативност и страст. Ротарианските грантове ни предоставят уникална възможност да обърнем идеите в реалност и да постигнем трайно въздействие, било то на местно или глобално ниво.

 

Пол Нецел,

Председател на Съвета на попечителите на Фондация Ротари

 

Пол Нецел,
Председател на Съвета на попечителите на Фондация Ротари