Проект за изграждане на спортна площадка в Дом за деца лишени от родителски грижи “Констанца Ляпчева” – гр. Долна Баня

деца дилна баня

През Ротарианска 2017/2018 година, РК София-Витоша разработи и финасира проектирането и изграждането на спортна площадка за децата от Дома за деца лишени от родителски грижи “Констанца Ляпчева” в гр. Долна Баня. Сградата и прилежащата територия са дарение от Констанца Ляпчева, съпруга на тогавашния министър председател Андрей Ляпчев. Днес това е Домът за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа “К. Ляпчева”, където живеят 35 деца, като броят им ще нараства, поради откриване на социалната услуга „дневна грижа”.

Период за осъществяване на проекта
2017/2018

Клубове, участващи в проекта
РК София-Витоша

Начин на финансиране на проекта
клубно

Сума на проекта
15300 лв.

Предстои откриване!