Семинар за обучение на Дистриктния екип на Гуверньора

 

На 17 февруари 2018 г. в х-л „Спорт Палас“, Сливен, се проведе Семинарът за обучение на Дистриктния екип на Гуверньора за ротарианската 2018-2019 година.

Клубът домакин от Сливен се беше погрижил за добрата делова обстановка за провеждането на семинара, както и за свободните часове вечерта, като беше поканил всички на ежегодната инициатива под надслов „Вино и приятели“ – дегустация на вина от винарските изби „Марвин“ и „Афузов“ в комплекс Secret garden, гр. Сливен.

ДГ Емил Коцев откри семинара и даде думата за приветствие за добре дошли на президента на РК Сливен Христо Стоянов и Стоян Марков, зам.-кмет на Община Сливен и бивш ротарианец. В първата пленарна сесия ДГН Веселин Димитров представи новия президент на РИ Бари Расин и мотото на новата ротарианска година с най-въздействащите думи от неговото слово на Асамблеята в Сан Диего: „… Ще ви помоля да се вдъхновите от нашето мото, а именно За безкористна служба и да вдъхновите други към действие чрез Ротари. Ще ви помоля да вдъхновявате с думите си и с делата си, правейки това, което е необходимо да направим днес, за да изградим Ротари, която ще бъде по-силна утре — по-силна, когато я напуснем, отколкото е била, когато сме дошли в таиз организация. Някои ще попитат как аз вдъхновявам другите, така че искам да запомните четири елемента на тази способност: необходимо е да покажете любовта си и вашата съпричастност към ротарианците, към клубовете и към общностите, на които служим. Необходимо е да покажете вашият ентусиазъм относно Ротари и да променяте света до такава степен, че да стане заразително. Необходимо е да бъдете пълномощникът на промяната, с дръзко предизвикателство да направите повече от всякога. И трябва да водите с личен пример, по-скоро показвайки на ротарианците какво да правят, отколкото да им казвате какво да правят. Искам да видя Ротари да бъде вдъхновението за нашите общности чрез работа с въздействие на преобразяване, като отделите време да изследвате реалните потребности, да намесите всички участници, планиране и партньорство. За да изградим една по-силна организация, ще трябва да свършим доста по-добра работа в това да накараме хората да разберат кои сме ние и какво правим, използвайки социалните медии да предадат посланието ни там, където то ще бъде чуто.  Необходимо е да работим по-усилено, за да вдъхновим помладото поколение, да изградим Ротаракт като жизненоважна сила в рамките на нашата организация и да дадем на нашите клубове по-добри начини, за да помогнем на членовете да развият своите умения и лидерство.“

ДГН Веселин Димитров представи екипа от офицери, с които ще работи през следващата година. Впечатлява подновеният състав на АДГ, присъствието на много дами в комитетите, както и общата средна възраст – под 40 години. Това обещава една година работа на млади, вдъхновени, мотивирани лидери на Дистрикта. Интересна лекция със задълбочени анализи на тема „Задържане и привличане на ротарианци“ изнесе ПДГ Нина Митева. Пленарната сесия завърши с лекцията „Хора на действието“ на Виолина Костова, председател на Комитета за Фондация Ротари.

По време на работната сесия от 14.00 до 16.30 ч. бяха дискутирани темите: Как да превърнем Ротари в привлекателен център; какви са основните цели и начините на работа на АДГ и председателите на комитети. Обобщение на дискусиите по групи беше направено по време на втората пленарна сесия с модератор ДГН Митко Минев. ПДГ Валентин Стоянов  и ПДГ Наско Начев говориха за това, как ротарианците могат да бъдат вдъхновение и завладяващ пример със своето отно

шение към клубовете, професиите, обществото и младите хора.

В края на семинара ДГ Емил Коцев представи изпълнението на Дистриктния бюджет 2017-18 до този месец, а нашият приятел, дистриктният историк  Цвятко Кадийски направи дарение на Регионален музей – Сливен, партитури на композитора Михаил Тодоров.

Дискусиите продължиха в неформална обстановка на официалната вечеря.